Studieresor

Vi har de senaste åren besökt Thora Storms Videregående Skole från
Trondheim.
Tidigare har vi varit på Brundalens Videregående Skole i Trondheim,
där vi har haft ett projekt sen 2003. Det är ett Mitt-Nordiskt projekt som har
varit möjligt att genomföra med bl.a medel från Stiftelsen Clara Lachmanns fond.

De Norska skolorna har hälsat på oss och gjort isskulpturer tillsammans med oss i badhusparken samt jordkonst på
Rödön. Vi har besökt Trondheim varje vår. Där arbetar vi tillsammans med
deras elever och tittar på konst samt förkovrar oss i norsk kultur.